• Pravidelné revize elektrického ručního nářadí podle ČSN 33 1600
  • Pravidelné a výchozí revize elektrických zařízení do 1000 V podle ČSN 33 1500
  • Pravidelné revize elektrických přístrojů a spotřebičů podle ČSN 33 1610
  • Pravidelné a výchozí revize elektronických zabezpečovacích systémů
  • Pravidelné a výchozí revize elektronických protipožárních systémů